Omnitherm

Aktuality

Změna regulačního systému

10. leden 2006

Po několika letech úspěšné aplikace systému řízení IQ a DIQ pro regulaci infrazářičů TERMSTAR se technické vedení společnosti OMNITHERM, a.s. rozhodlo přejít k řízení vytápění průmyslových hal systémem SAUTER.

Tato změna znamenala půlroční přípravu a vývoj některých technických doplňků, které umožňují co nejlépe využít všech možností, které regulace SAUTER nabízí. Především je to možnost komfortního programování režimů provozu, vizualizace topného systému, archivace a vyhodnocování dat, dálkové sledování a řízení vytápění, dálková identifikace poruch. Tento systém je možno propojit s dispečerským pracovištěm společnosti OMNITHERM, a.s. a tak zajistit sledování systému odborným servisním pracovníkem 24 hodin denně.

Software NovaPro umožňuje uživateli:


- komfortní provádění změn hodnot požadované teploty a nastavení teplotního a časového programu chodu infrazářičů
- vizualizaci topného systému a jeho parametrů
- zobrazení a výstup libovolných protokolů
- archivaci provozních parametrů systému (historická databanka)
- grafické případně tabulkové zobrazení časového průběhu sledovaných hodnot (zobrazení trendů)
- výstupy hlášení událostí na periferie (tiskárnu, fax, e-mail)
- výměnu dat se standardními aplikacemi pod OS Windows (například zobrazení dat v MS Excelu a další práci s nimi v této aplikaci)


Podrobnější informace:

Chod každého z infrazářičů je řízen dle nastaveného teplotního a časového programu autonomní podstanicí DDC systému Sauter EY3600, s komunikací. Provoz zářičů je optimalizován na základě údajů o venkovní teplotě, měřené systémem EY3600. Po datové sběrnici probíhá komunikace mezi jednotlivými podstanicemi a centrálním řídícím pracovištěm. Zobrazení údajů o provozu infrazářičů a uživatelské změny nastavení je zajištěno prostřednictvím vizualizačního software NovaPro, instalovaného na PC provozovatele. Tento software umožňuje nejen velmi komfortní správu topného systému ale také další práci s údaji s provozními daty v prostředí MS Office.

Každý zářič je řízen autonomně na základě informací z čidel vnitřní teploty v objektu a čidla venkovní teploty tak aby byla zajištěna požadovaná vnitřní teplota s minimální tolerancí.

Automatizační podstanice předávají informace o provozních stavech systému (měřené teploty, režim chodu a výkon infrazářiče, údaje o poruchových stavech) po sběrnici do centrálního řídícího pracoviště na bázi PC. Vizualizace topného systému, komfortní změny uživatelských nastavení a další zpracování dat o provozu systému jsou zajištěny pomocí software NovaPro.

Každá z podstanic má historickou databanku, která zaznamenává provozní údaje i v době, kdy neprobíhá komunikace s počítačem na centrálním řídícím pracovišti (není nutné nepřetržité spuštění programu NovaPro ani nepřetržitý provoz počítače. Po připojení počítače do sítě novaNet se provede automatická synchronizace dat mezi historickými databankami jednotlivých podstanic a archívem dat v počítači.

Podstanice jsou plně autonomní a mohou pracovat i při přerušení komunikace s ovládacím panelem, aniž by byla ovlivněna funkce topného systému.

Systém je rozšířitelný jak o další podstanice, které mohou řídit další připojená zařízení, tak o další funkce jako jsou přístup přes webové rozhraní s hierarchií přístupových práv, připojení dalších objektů nebo zařízení pracujících v ostrovním provozu přes telefonní modem, zasílání zpráv na mobilní telefon apod. tak aby zcela splnil individuálních požadavky zákazníka.
Systém rovněž umožňuje připojení z impulsních výstupů podružných plynoměrů (pokud jsou instalovány) a sledování spotřeby plynu případně řízení denního maxima odběru plynu. Tímto způsobem je možné optimalizovat platby za dodávku zemního plynu a dosáhnout značných úspor na roční platbě za denní maximum odběru. Další funkcí může být v tomto případě hlídání těsnosti potrubního systému, které předejde jak nebezpečným provozním stavům při porušení těsnosti rozvodu plynu, tak finančním ztrátám v případě že by došlo například ke svévolnému otevření odvzdušňovacích ventilů na potrubí.

Ing. Petr Šodek


Novější aktuality

Starší aktuality