Omnitherm

Aktuality

Rozšíření povinnosti podat oznámení záměru

20. říjen 2006

Zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, skrývá jednu důležitou procesní změnu, na kterou bychom Vás chtěli upozornit. Může totiž být příčinou značného zdržení stavebního řízení. Původní ustanovení § 4 odstavce 1, písmene b) výše citovaného Zákona č. 100/2001 Sb., stanovuje, že předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II – tedy Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém výkonu od 50 do 200 MW – pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Zjišťovací řízení tedy muselo proběhnout pokud záměr dosahoval limitní hodnoty 50 MW.

Nová úprava tohoto zákona, tedy Zákon č. 163/2006, který je platný od dubna 2006, stanovuje, že zjišťovací řízení musí proběhnout i v případě, kdy záměr nedosahuje limitních hodnot. Doslova tedy pro jakýkoli zdroj. Podle interního výkladu Ministerstva životního prostředí však podání oznámení podléhají zdroje nad 200 kW.

Doporučujeme proto při podávání žádosti o Stavební povolení, kde se velikost zdroje blíží této hodnotě, konzultovat s příslušným stavebním úřadem, zda tento záměr podléhá povinnosti podat Oznámení Ministerstvu životního prostředí nebo orgánu kraje v přenesené působnosti nebo rovnou toto Oznámení podat.

Plné znění Zákona č. 163/2006


Novější aktuality

Starší aktuality