Omnitherm

Aktuality

Termovizní srovnání nízkoteplotních a klasických infrazářičů

18. duben 2007

Vážení partneři, dovolujeme si Vám předložit termovizní snímky – porovnání dvou typů infrazářičů, které se zásadně odlišují svými parametry, ale často jsou zjednodušeně zařazovány do stejné kategorie a nazývány „tmavé zářiče“. Jedná se o klasické trubicové zářiče versusnízkoteplotní infrazářiče s recirkulací spalin. Podrobné rozdíly jsou uvedeny na našich webových stránkách , ale zásadní rozdíl – rozložení teplot po délce infrazářiče a rozložení teplot na podlaze je zcela patrný z těchto snímků. Intenzivní recirkulace spalin zajistí u zařízení TERMSTAR velmi rovnoměrné rozložení teplot po celé délce infrazářiče (Obr. 1a), na rozdíl od klasického trubicového zařiče (Obr. 2a), kde je evidentní naprostá nerovnoměrnost povrchových teplot. Na obrázcích 1b a 2b si můžeme ověřit rovnoměrnost osálání podlahové plochy. Mikroklimatické podmínky vytvořené nízkoteplotním zářičem (Obr.1b) se přibližují charakteru podlahového vytápění. U klasického trubicového infrazářiče (Obr. 2b) se jedná o bodové vytápění se značnou nerovnoměrností osálání.

Toto termovizní snímkování si objednala společnost DT Výhybkárna a strojírna a.s. jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele infrazářičů pro své haly, s cílem ověřit si tato tvrzení, protože klasické trubicové zářiče už byly delší dobu instalovány v malé části jedné jejich haly.

Zde uvádíme jen nejzajímavější rozdíly, které jsou z tohoto měření patrné.

Do zprávy o měření můžete nahlédnout zde: Termovize AISE

Nízkoteplotní zářič s recirkulací spalin

Klasický trubicový zářič (Obr. 1a, Obr. 2a)

Klasický trubicový zářič (Obr. 1a, Obr. 2a)

Klasický trubicový zářič (Obr. 1b, Obr. 2b)

Klasický trubicový zářič (Obr. 1b, Obr. 2b)


Novější aktuality

Starší aktuality