Omnitherm

Izolace hal

Základní informace

Nejúčinnější energeticky úsporná opatření.

Efektivní izolace hal jsou takové úpravy tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí hal, které s minimem vynaložených investic přinesou maximální úsporu energie pro vytápění. Tato úsporná opatření můžeme seřadit podle ekonomických ukazatelů od těch nevýhodnějších až po ty nerentabilní. Naším cílem je navrhnout to ekonomicky i technicky nejvýhodnější řešení pro daný případ.

Z výsledků energetických auditů vyplývá, že prosvětlovací plochy hal a zejména sedlové světlíky starší konstrukce vykazují velmi špatné tepelně izolační vlastnosti a jsou místem extrémních úniků tepla.

Další vysoké ztráty tepla jsou způsobeny dlouhodobým nebo častým otevíráním vrat ve vytápěných objektech.

Rovněž starší typy střechy, které mívají menší tloušťku izolace než projektovanou, v mnoha případech je tato izolace degradovaná či vlhká, nebo není žádná, jsou zdrojem vysokých úniků tepla. Tyto úpravy jsou obvykle investičně náročnější a méně výhodné. Ve spojení s opravou hydroizolace se však jejich efektivita výrazně zlepšuje.

Společnost OMNITHERM, a.s. nabízí několik alternativ řešení pro sedlové světlíky, svislé prosvětlovací plochy i vjezdy do hal. Tyto úpravy mají za cíl výrazné snížení tepelných ztrát při zachování základních funkcí prosvětlovacích prvků a vrat.

obrázek