Omnitherm

Izolace hal

Technické řešení komplexního přesklívání

Stávající drátosklo je demontováno a ocelová konstrukce je očištěna a opatřena dvou nebo vícevrstevným nátěrem syntetickou barvou dle požadavků zadavatele. Na příčle je nalepen pásek PE izolace, který přerušuje tepelný most na příčli a upevněny pozinkované hřeby se závitem. Pro přesklení jsou použity PC desky optimální tloušťky s dvojitou nebo trojitou stěnou. Spoje PC desek jsou překryty hliníkovými lištami s gumovým těsněním a uchyceny pozinkovanými maticemi. Komůrky PC desek jsou jsou na řezu uzavřeny Al páskou a “C” profilem. Oplechování hřebene je provedeno hliníkovým plechem. Pro maximální omezení úniku tepla exfiltrací prostorem světlíku, je věnována zvláštní pozornost místům s možnými netěsnostmi. Hřeben světlíku je proto vyplněn rourou izolační hmoty a překryt rouškou stejného materiálu. Rovněž u paty světlíku je pro vytěsnění prostoru použito tohoto izolačního materiálu. Tyto těsnicí prvky působí zároveň jako izolace proti prostupu tepla.

obrázek