Omnitherm

Izolace hal

Energetická náročnost v zimním období

Z výsledků analýz tepelných ztrát průmyslových hal vyplývá, že takto řešené světlíky mají majoritní podíl na celkových tepelných ztrátách objektů.

Tepelné ztráty prostupem

Značné tepelné ztráty prostupem tepla plochou světlíku jsou způsobeny nízkým tepelným odporem jednoduchého drátoskla a také tepelnými mosty, které vytváří ocelová konstrukce světlíku a neizolované oplechování hřebenu a paty světlíku. Výsledný střední součinitel prostupu tepla je pak k = 7,0 Wm-2K-1, a ztráty tepla prostupem činí až 315 kW/m2.

Tepelné ztráty exfiltrací

Kromě značných tepelných ztrát prostupem plochou světlíku dochází vlivem nedokonale utěsněných spár k masivním únikům teplého vzduchu z vytápěného prostoru. Zde je na místě připomenout, že v zimním období vzniká zejména u vyšších hal v podstřešním prostoru přetlak až 35 Pa, který se ještě zvyšuje při větru. Vzduch unikající spárami ve světlíku s sebou odnáší drahé teplo, zatímco na jeho místo vniká zvenčí studený vzduch, způsobující pocit chladu a zvyšující nároky na vytápění. Tyto ztráty tepla činí až 140 W/m2.

obrázek