Omnitherm

Nízkoteplotní plynové infrazářiče

TERMSTAR 2000

Malý nízkoteplotní plynový infrazářič s recirkulací spalin s velkými možnostmi využití. Tento infrazářič je zcela výjimečný tím, že přináší do kategorie infrazářičů nižších výkonů všechny výhody nízkoteplotních infrazářičů, nazývaných také jako kompaktní plynové infrazářiče, nebo infrazářiče s přímým sáláním. Představuje v současné době jedinečný výrobek, jehož konstrukce nemá v této výkonové třídě obdobu. Povrchovou teplotou sálavé plochy se řadí mezi tzv. tmavé plynové infrazářiče. Od běžných tmavých plynových infrazářičů se však odlišuje především využitím intenzivní recirkulace spalin, použitím integrovaného přetlakového hořáku, a extrémně snadnou montáží. Infrazářič je dodáván jako stavebnicový systém čtyřmetrových modulů, které se pouze jednoduše spojí pomocí svorníků v kompaktní celek.

TERMSTAR 2000

TERMSTAR 2000

Nízkoteplotní infrazářiče – nejvyšší technická úroveň zařízení.