Omnitherm

Nízkoteplotní plynové infrazářiče

TS 2000: Modulace výkonu

Tepelný výkon infrazářiče je možné na přání regulovat třípolohovou (dvoustupňovou) modulací výkonu hořáku ve stupních 0% – cca 60% – 100% jmenovitého výkonu. Při použití vhodného regulátoru prostorové teploty je tak možné dosáhnout ve vytápěném prostoru dobrou stabilitu výsledné prostorové teploty.

TERMSTAR 2000 - schéma dvoustupňového řízení toku

TERMSTAR 2000 – schéma dvoustupňového řízení toku

Modulace výkonu infrazářiče pracuje na bázi řízení tlaku paliva před tryskou hořáku. Na základě požadavku na zvýšení nebo snížení výkonu, který přichází z externí termostatické regulace, provede cívka dvoustupňové modulace přestavení pilotního členu na regulátoru tlaku plynu, který je součástí bloku ovládání hořáku. Tím dojde ke změně tlaku plynu před tryskou hořáku a tedy ke změně množství paliva, dodávaného do hořáku. Množství spalovacího vzduchu, dodávaného vzduchovým ventilátorem je předem nastaveno manuálně ovládanou klapkou na konstantní hodnotu, která je vyhovující pro oba provozní režimy hořáku. Regulátor tlaku plynu, který zajišťuje modulaci výkonu má zároveň rovněž funkci vyrovnávacího regulátoru, který eliminuje případné kolísání tlaku plynu v rozvodech, na které je infrazářič připojen. Tlak plynu a tlak spalovacího vzduchu je sledován manostaty, které zajistí odstavení infrazářiče v případě, že by sledované hodnoty byly mimo přípustný rozsah.