Omnitherm

Nízkoteplotní plynové infrazářiče

TS 3000: Modulace výkonu

TERMSTAR 3000 - schéma modulace výkonu hořáku

TERMSTAR 3000 – schéma modulace výkonu hořáku

Modulace výkonu zářiče pracuje na bázi mikroprocesorového řízení množství paliva a množství vzduchu dodávaného do hořáku. Za ventilátorem, který zajišťuje přívod vzduchu do hořáku je instalována regulační klapka, jejíž nastavení provádí servopohon. Na přívodním potrubí plynu je za regulátorem tlaku plynu (FRS) rovněž osazena regulační klapka se servopohonem. Na základě požadavku na zvýšení nebo snížení výkonu, který přichází z externí termostatické regulace provede mikroprocesorová řídící jednotka změnu množství plynu a zároveň změnu množství vzduchu, dodávaného do hořáku. Přestavení obou regulačních klapek se přitom provede podle křivek, které byly uloženy do paměti mikroprocesoru při seřizování hořáku. V praxi to znamená, že v celém regulačním rozsahu je vždy zachován optimální poměr paliva a vzduchu aby spalování bylo nejen velmi hospodárné, ale také vysoce ekologické.