Omnitherm

Izolace hal

Ploché střechy

Optimální řešení rekonstrukce ploché střechy.

Střešní plášť by po celou dobu své životnosti měl plnit funkci hydroizolační a tepelně izolační ochrany stavebního díla před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí.

Působení vnějších a vnitřních faktorů má zásadní vliv na fyzický stav, životnost a požadovanou funkci střešního pláště a také na jeho tepelně izolační vlastnosti. Skladba konstrukce jednoplášťových střech, které u průmyslových objektů převažují, procházely postupně vývojem tepelně izolační i hydroizolační vrstvy, ovšem společným jmenovatelem byla a je vysoká vlhkost v tepelně izolační vrstvě, která je způsobena jednak nedokonalostí provedení hydroizolační vrstvy či její degradace nejrůznějšími vlivy, tak i kondenzací par uvnitř konstrukce pláště bez možnosti jejího odvětrání. Tato vada výrazně snižuje tepelnou izolaci a způsobuje velké ztráty tepla prostupem.

Návrh rekonstrukce střešního pláště průmyslových hal musí zajistit splnění těchto základních tepelně technických požadavků:
  • zajištění minimální nebo doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
  • zabránění kondenzace par uvnitř konstrukce střechy
  • odvedení stávající vlhkosti z konstrukce střešního pláště
  • zajištění dokonalé hydroizolace

Konkrétní návrh řešení izolace ploché střechy proto vypracují naši specialisté po důkladné prohlídce a posouzení stávajícího střešního pláště, výpočtu potřebné tloušťky izolační vrstvy, a zohlednění požadavků na požární bezpečnost, statické zatížení apod.

Příklad řešení

obrázek