Omnitherm

Energetické služby a audity

Povinný energetický audit

Povinnost zpracovat energetický audit zavádí zákon č. 406/2000 Sb. pro subjekty vymezené tímto zákonem a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 Sb.

Tato povinnost se vztahuje na:

  1. každou fyzickou a právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci “Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů”
  2. organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 1 500 GJ
  3. fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, s celkovou roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ
  4. stavebníka nebo vlastníka stavby u nové stavby nebo je-li prováděna změna dokončené stavby, která má vyšší celkovou roční spotřebu energie než 700 GJ

Dále se vztahuje povinnost energetického auditu na výrobce tepla a výrobce elektřiny dle § 7 zákona č. 406/2000 Sb. při budování nových zdrojů nebo při změně dokončených staveb u zdrojů již vybudovaných, kde se jedná o energetický audit z hlediska možnosti zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla.

Energetický audit musí být zpracován energetickým auditorem, který splňuje kvalifikační podmínky stanovené zákonem.

obrázek