Omnitherm

Měření a regulace Sauter

Automatické řízení topného systému regulací SAUTER

Pro řízení topných systémů TERMSTAR dodáváme volně programovatelné automatizační podstanice systému Sauter EY3600.

Každý zářič je řízen autonomně na základě informací z čidel vnitřní teploty v objektu a čidla venkovní teploty tak aby byla zajištěna požadovaná vnitřní teplota s minimální tolerancí. Prostředkem k tomu je, že výkon každého zářiče je řízen regulačním systém v režimu plynulé (dvoustupňové) modulace výkonu, regulační algoritmus PID (proporcionálně integračně derivační), přechodové stavy (přechod z režimu provoz do režimu útlum a naopak) jsou optimalizovány na základě modelu dynamiky teplotního setrvačnosti budovy a dynamiky topného systému tak aby byla minimalizována spotřeba paliva při přechodech mezi režimy.

Automatizační podstanice předávají informace o provozních stavech systému (měřené teploty, režim chodu a výkon infrazářiče, údaje o poruchových stavech) po sběrnici a jejich zobrazení je možné na dotykovém LCD panelu, nebo na monitoru řídícího PC, kde je systém graficky vizualizován.

Podstanice jsou plně autonomní a mohou pracovat i při přerušení komunikace s ovládacím panelem, aniž by byla ovlivněna funkce topného systému.

Systém je rozšířitelný o jak o další podstanice, které mohou řídit další připojená zařízení, tak o vyšší úrovně řízení jako jsou vizualizace a ovládání na PC, výměna dat se standardními aplikacemi pod OS Windows (například zobrazení dat v MS Excelu a další práci s nimi v této aplikaci), dálkové řízení prostřednictvím LAN nebo internetu a další.

K dispozici je historická databanka, která umožňuje zpětné zobrazení provozních stavů systému.

obrázek obrázek