Omnitherm

Projekční spolupráce

Projekční podklady

Zde najdete všechny dokumenty, které Vám na těchto stránkách nabízíme ke stažení a k použití pro vaší potřebu.

Základní verze projekčních podkladů pro kompaktní plynové infrazářiče typů TERMSTAR 2000 a TERMSTAR 3000
Zákon č. 406/2000 Sb.

Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy.

Zákon č. 213/2001 Sb.

Touto vyhláškou se podrobněji stanoví náležitosti provádění energetického auditu, který provádějí osoby zapsané do seznamu energetických auditorů.