Omnitherm

Energetické služby a audity

Správa topných systémů

Správa topných systémů zahrnuje komplexní zajištění provozu topného systému, záruční a pozáruční servis zařízení je rozšířen dále o zajištění průběžného monitorování stavu zařízení a dálkový dohled nad provozem zařízení. Zákazník má plně zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz zařízení a také minimalizaci provozních nákladů na vytápění.

Non – Stop monitoring poruchových stavů

Do systému měření a regulace bude integrováno zařízení pro automatické hlášení poruchových stavů přes GSM na vybraná čísla mobilních telefonů. Automatický GSM hlásič odešle v případě definovaného poruchového stavu SMS zprávu s textem který identifikuje daný poruchový stav ve formě SMS, takže je zajištěna okamžitá informovanost servisních pracovníků a je zajištěn neustály přehled o bezvadné funkci zařízení. Systém umožňuje také zpětnou kontrolu stavu, případně automatické zaslání SMS zprávy v případě, že poruchový stav pomine. V případě požadavku může toto zařízení být použito i pro dálkové zapnutí nebo vypnutí celého topného systému pomocí příkazu zaslaného formou SMS z mobilního telefonu, u kterého je k tomu přiděleno oprávnění.

SMS zprávy budou zasílány na mobilní telefon oddělení energetických služeb OMNITHERM, a. s., které bude bez Vaší výzvy samostatně reagovat na řešení případných poruchových stavů.

Dálkový dohled a řízení

Dálkový dohled nad tepelným zařízením(včetně možnosti dálkového ovládání) se realizuje na počítači v místě dispečinku firmy OMNITHERM, a.s. s připojením na řídící systém tepelného zařízení přes internetovou nebo telefonickou linku. Dálkový dohled nad určitým zařízením je vlastně monitorování provozu tohoto zařízení formou grafického znázornění (vizualizace) přenosem dat do počítače dispečinku z místa zařízení formou datového telefonického nebo internetového propojení, v podstatě se jedná o okamžité zobrazení provozních a bezpečnostních parametrů daného zařízení na obrazovce PC (vizualizace), přičemž lze vybrané hodnoty dle požadavku provozu měnit, havarijní stavy jsou taktéž dálkově přenášeny na PC a jsou signalizovány obsluze (na PC nebo na GSM).

Dálkový sběr, archivace a vyhodnocení informací

Dálkový dohled může být rozšířen o dálkový sběr informací provozu topného systému (o spotřebách paliva, provozních hodinách zařízení, skutečných a požadovaných teplotách a dalších provozních parametrech) které budou archivovány a předávány uživateli s vyhodnocením např. trendů spotřeb v jednotlivých budovách podle požadavků zákazníka.

obrázek obrázek