Omnitherm

Izolace hal

Střešní světlíky

Nejúčinnější opatření pro snížení tepelných ztrát – izolace střešních světlíků.

Podhledy z PC desek

V případě, že střešní světlíky jsou ve velmi dobrém stavu a oprava nebude nutná dříve než za 10 let, je ekonomicky i technicky nejvýhodnějším řešením pro zateplení světlíků instalace polykarbonátové výplně do podhledu světlíků. Výplň je uchycena v hliníkových profilech po obvodu světlíku a případně vyztužena pomocnými hliníkovými vzpěrami.

obrázek obrázek

Toto řešení je vhodné použít zvláště za těchto okolností:

  • stávající střešní světlíky jsou ve velmi dobrém stavu, jejich opravy nebudou nutné v průběhu 10-ti let
  • potenciál úspor je vysoký (teplota ve vytápěném prostoru je větší než 15 °C)
  • investor není limitován požadavkem minimálních nákladů

Komplexní přesklení střešních světlíků

Princip této úpravy spočívá v komplexní záměně stávajícího jednoduchého zasklení drátosklem za polykarbonátovou výplň.

Při instalaci polykarbonátových výplní do stávajících ocelových konstrukcí bude použito nových těsnících profilů a kotevních prvků tak, aby byl co nejvíce eliminován negativní vliv ocelového rámu na prostupy tepla a aby se zvýšila vzduchotěsnost světlíku. Zároveň je provedeno ošetření ocelové konstrukce. (technické řešení)

obrázek obrázek

Toto řešení je vhodné použít zvláště za těchto okolností:

  • stávající jednoduché prosklení střešních světlíků je ve velmi špatném stavu, ale ocelová konstrukce je zachovalá
  • rekonstrukce střechy se nepředpokládá v průběhu 10-ti let

Obloukové střešní světlíky

Obloukovými střešními světlíky je vhodné stávající sedlové světlíky nahradit v případě, že stav světlíků vyžaduje úplnou rekonstrukci. Obloukové střešní světlíky jsou tvořeny hliníkovými obloukovými rámy s polykarbonátovou výplní. Jejich rozměry je možno přizpůsobit jakémukoliv stavebnímu otvoru do 8-mi metrů šířky.

obrázek obrázek

Toto řešení je vhodné použít zvláště za těchto okolností:

  • stávající jednoduché prosklení střešních světlíků je ve velmi špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci
  • ocelová konstrukce je ve špatném stavu
  • je nutná i částečná nebo úplná rekonstrukce střechy